Polski Komitet Pomocy Społecznej
Opolski Zarząd Wojewódzki